Moun Jeremie mwen yo mesye sa rele Gerald Guillaume

Moun Jeremie mwen yo Mesye sa rele Gerald Guillaume, li fé prime kolej peniel jeremi segonde collège Jean Baptiste nicolas potoprens li etidye kominikasyon jounalis nan sant edikasyon ak promosyon jounalistik CEPJ,li pran fomasyon jounalis anket ak lekol siperye jounalis de lille France en ayiti,Gerald Guillaume ap  travay nan radyo depi 2001 aktyelman li se PDG kalfou fm,Gerald Guullaume envesti li  anpil nan sosyal kom volonté pwoteksyon sivil grandans responsab kominikasyon edikasyon sansibilizasyon piblik,li se kodonate Yon oganizasyon proteksyon dwa timoun ki se IDETTE,yo travay ak timoun loin ki pi vilnerab nan zon ki pi rekile nan grandans yo ankadre jenn yo nan fomasyon sou pwoteksyon anviwonman ak jesyon ris ak dezas apre Matthew yo se youn nan pami oganizasyon ki te pi aktif sou grandans pou fe aktivite siko sosyal ak timoun bay asistans ak fanmi vilnerab pou rekouvri kay yo yo distribye anpil atik gras yon finansman Unicef.objektif yo se lite pou dininye disparisyon sosyal pou tou timoun gen menm dwa nou kwe nan jistis sosyal. Moun Jeremie mwen yo nou chwazi pale de mesye sa ki rele Gerald Guillaume paske lap fè yon travay pozitif e sitou ak ti moun yo ki bezwen sa anpil….tankou nou toujou di li nou la Pou nou mete en valè tout ki fè yon bon bagay pou vil kote lòt moun ka benefisye de li…..moun jeremie mwen an Nou di Gerald Guillaume kenbe fèm nan travay ke Bondye beni li!

 

Stay SWITCH for more info….

We appreciate your comments and suggestions!

 

SFMH!

 

Epi Nou Switch!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.